Categories
ekonomické zpravodajství Hlavní nabídka

ZMĚNY V DAŇOVÉM ŘÁDU OD 1.1.2015

Podání, která je nutné nově činit elektronicky Od 1. ledna 2015 dojde k rozšíření okruhu podání, které je nutné činit elektronicky – datovou schránkou či přes portál EPO s elektronickou autentizací. Povinnost elektronického podání nově vzniká, pokud: se jedná o tzv. formulářové podání – přihlášku k registraci, oznámení o změně registračních údajů, daňové přiznání, hlášení, […]

Categories
ekonomické zpravodajství Hlavní nabídka

Nová sazba DPH na knihy od 1.1.2015 (10 %)

4901, 4903, 4904 – Tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti; hudebniny, tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované. Mimo zboží, kde reklama přesahuje 50% plochy. Kódem nomenklatury celního sazebníku se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí číselný kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku v platném znění72). Druhé snížené sazbě […]

Categories
ekonomické zpravodajství Hlavní nabídka

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ od 1.1.2015

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Podnikatelé – výdajové paušály Od roku 2015 bude zaveden maximální limit pro uplatnění výdajových paušálů i u zbývajícího 60% a 80% paušálu. Limit pro všechny paušální výdaje tak bude odpovídat tržbám ve výši 2 000 000 Kč. U příjmů ze zemědělské činnosti, řemeslného podnikání, lesního a vodního hospodářství […]

Categories
ekonomické zpravodajství Hlavní nabídka

Nejvýznamnější změny u právnických osob od 1. 1. 2015

Informace k novele od 1. 1. 2015 – stručný přehled nejzásadnějších změn u právnických osob. Dnem 1. ledna 2015 nabývá účinnosti zákon č. 267/2014 Sb., o změně zákona o daních z příjmů a změně dalších souvisejících zákonů, který novelizuje některá ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen […]

Categories
ekonomické zpravodajství Hlavní nabídka

Kdy se zkrácený pracovní úvazek v příštím roce prodraží?

Zvýšení minimální měsíční mzdy od ledna 2015 z 8 500 Kč na 9 200 Kč v praxi rovněž znamená, že se zvýší minimální částka, kterou musí za zaměstnance obdržet na svůj účet zdravotní pojišťovna. Zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek mohou platit více na zdravotním pojištění. Zaměstnanci odvádí na zdravotním pojištění 4,5 % ze své hrubé […]

Categories
ekonomické zpravodajství Hlavní nabídka

Odměna jednatele společnosti s ručením omezeným z hlediska daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění

Pohled na odměnu jednatele pobíranou mimo pracovní poměr, například na základě smlouvy o výkonu funkce či smlouvy mandátní. DAŇ Z PŘÍJMŮ Odměna jednatele podléhá dani z příjmů ze závislé činnosti dle § 6/1/c ZDP. Z odměny odvede plátce zálohovou daň ve výši 15 % ze základu daně, případně se solidárním zvýšením daně ve výši 7 %. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ […]

Categories
ekonomické zpravodajství Hlavní nabídka

Datová schránka nebo elektronický podpis – povinnost pro každého podnikatele

Zákon přímo nenařizuje živnostníkům vlastnit datovou schránku ani elektronický podpis, jenže bez alespoň jednoho z toho nepodáte příští rok formuláře, které bezpodmínečně odevzdat musíte. Pozor ale: jakmile jednou máte datovou schránku, stát si s vámi přednostně bude korespondovat právě do ní. Budete ji tedy muset vybírat. S Českou správou sociálního zabezpečení komunikují živnostníci a podnikatelé přinejmenším […]

Categories
ekonomické zpravodajství Hlavní nabídka

Nárok na dovolenou při nástupu na mateřskou dovolenou

Za dobu mateřské dovolené se dovolená nekrátí. Klasickou dovolenou je dobré čerpat hned po mateřské dovolené, tj. po konci peněžité pomoci v mateřství, v té době zaměstnavatel musí její čerpání umožnit. Také vznikne nárok na dovolenou za rok další rok (celou výměru), takže je poté nutné  se domluvit se svojí mzdovou účetní a dovolenou si […]

Categories
ekonomické zpravodajství Hlavní nabídka

Uplatnění základní slevy na dani z příjmů fyzických osob pro osoby pobírající starobní důchod

Zaměstnanec Zaměstnanec podepsal u zaměstnavatele Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (dále jen „prohlášení poplatníka“) na zdaňovací období 2014 a neuplatnil základní slevu na dani z důvodu pobírání starobního důchodu. Jak má nyní postupovat? Za předpokladu, že zaměstnanec (starobní důchodce) má zájem uplatnit základní slevu na dani již pro výpočet měsíční […]

Categories
ekonomické zpravodajství Hlavní nabídka

Máte datovou schránku? Tak jí budete muset začít používat!

Na všechny podnikatele s datovou schránkou čeká od 1. ledna 2015 nová povinnost. Podle novely daňového řádu (§72 odst. 4 a navazujících) bude od ledna platit, že pokud má daňový subjekt zřízenu datovou schránku, bude muset činit podání finančnímu úřadu pouze elektronicky – datovou schránkou. Tato povinnost se týká přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádného daňového přiznání a dodatečného daňového přiznání. […]