Archive

Archive for the ‘ekonomické zpravodajství’ Category

ZMĚNY V DAŇOVÉM ŘÁDU OD 1.1.2015

January 11th, 2015 Comments off
Podání, která je nutné nově činit elektronicky Od 1. ledna 2015 dojde k rozšíření okruhu podání, které je nutné činit elektronicky - datovou schránkou či přes portál EPO s elektronickou autentizací. Povinnost elektronického podání nově vzniká, pokud: se jedná o tzv. formulářové podání – přihlášku k registraci, oznámení o změně registračních údajů, daňové přiznání, hlášení, vyúčtování, dodatečné daňové přiznání, následné hlášení Pokračování článku [...]

Nová sazba DPH na knihy od 1.1.2015 (10 %)

January 7th, 2015 Comments off
4901, 4903, 4904 - Tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti; hudebniny, tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované. Mimo zboží, kde reklama přesahuje 50% plochy. Kódem nomenklatury celního sazebníku se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí číselný kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku v platném znění72). Druhé snížené sazbě daně podléhá zboží, které odpovídá současně kódu nomenklatury Pokračování článku [...]

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ od 1.1.2015

January 4th, 2015 Comments off
ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Podnikatelé - výdajové paušály Od roku 2015 bude zaveden maximální limit pro uplatnění výdajových paušálů i u zbývajícího 60% a 80% paušálu. Limit pro všechny paušální výdaje tak bude odpovídat tržbám ve výši 2 000 000 Kč. U příjmů ze zemědělské činnosti, řemeslného podnikání, lesního a vodního hospodářství tak bude možné při použití paušálů uplatnit jako výdaj maximálně 1 600 000 Kč a u příjmů Pokračování článku [...]

Nejvýznamnější změny u právnických osob od 1. 1. 2015

January 4th, 2015 Comments off
Informace k novele od 1. 1. 2015 - stručný přehled nejzásadnějších změn u právnických osob. Dnem 1. ledna 2015 nabývá účinnosti zákon č. 267/2014 Sb., o změně zákona o daních z příjmů a změně dalších souvisejících zákonů, který novelizuje některá ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění Pokračování článku [...]

Kdy se zkrácený pracovní úvazek v příštím roce prodraží?

October 28th, 2014 Comments off
Zvýšení minimální měsíční mzdy od ledna 2015 z 8 500 Kč na 9 200 Kč v praxi rovněž znamená, že se zvýší minimální částka, kterou musí za zaměstnance obdržet na svůj účet zdravotní pojišťovna. Zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek mohou platit více na zdravotním pojištění. Zaměstnanci odvádí na zdravotním pojištění 4,5 % ze své hrubé mzdy, dalších 9 % na zdravotním pojištění za zaměstnance odvádí zaměstnavatel. Zdravotní pojišťovna Pokračování článku [...]

Odměna jednatele společnosti s ručením omezeným z hlediska daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění

September 16th, 2014 Comments off
Pohled na odměnu jednatele pobíranou mimo pracovní poměr, například na základě smlouvy o výkonu funkce či smlouvy mandátní. DAŇ Z PŘÍJMŮ Odměna jednatele podléhá dani z příjmů ze závislé činnosti dle § 6/1/c ZDP. Z odměny odvede plátce zálohovou daň ve výši 15 % ze základu daně, případně se solidárním zvýšením daně ve výši 7 %. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Odměna podléhá nemocenskému a důchodovému pojištění. Podmínkou je odměna alespoň Pokračování článku [...]

Datová schránka nebo elektronický podpis – povinnost pro každého podnikatele

September 11th, 2014 Comments off
Zákon přímo nenařizuje živnostníkům vlastnit datovou schránku ani elektronický podpis, jenže bez alespoň jednoho z toho nepodáte příští rok formuláře, které bezpodmínečně odevzdat musíte. Pozor ale: jakmile jednou máte datovou schránku, stát si s vámi přednostně bude korespondovat právě do ní. Budete ji tedy muset vybírat. S Českou správou sociálního zabezpečení komunikují živnostníci a podnikatelé přinejmenším jednou ročně – když podávají přehled Pokračování článku [...]

Nárok na dovolenou při nástupu na mateřskou dovolenou

September 5th, 2014 Comments off
Za dobu mateřské dovolené se dovolená nekrátí. Klasickou dovolenou je dobré čerpat hned po mateřské dovolené, tj. po konci peněžité pomoci v mateřství, v té době zaměstnavatel musí její čerpání umožnit. Také vznikne nárok na dovolenou za rok další rok (celou výměru), takže je poté nutné  se domluvit se svojí mzdovou účetní a dovolenou si vyčerpat. Při čerpání dovolené je již možné vyřídit i rodičovský příspěvek, to se nijak nevylučuje. Po jejím Pokračování článku [...]

Uplatnění základní slevy na dani z příjmů fyzických osob pro osoby pobírající starobní důchod

August 8th, 2014 Comments off
Zaměstnanec Zaměstnanec podepsal u zaměstnavatele Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (dále jen „prohlášení poplatníka“) na zdaňovací období 2014 a neuplatnil základní slevu na dani z důvodu pobírání starobního důchodu. Jak má nyní postupovat? Za předpokladu, že zaměstnanec (starobní důchodce) má zájem uplatnit základní slevu na dani již pro výpočet měsíční zálohy na daň, oznámí tuto skutečnost svému Pokračování článku [...]

Máte datovou schránku? Tak jí budete muset začít používat!

July 22nd, 2014 Comments off
Na všechny podnikatele s datovou schránkou čeká od 1. ledna 2015 nová povinnost. Podle novely daňového řádu (§72 odst. 4 a navazujících) bude od ledna platit, že pokud má daňový subjekt zřízenu datovou schránku, bude muset činit podání finančnímu úřadu pouze elektronicky – datovou schránkou. Tato povinnost se týká přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádného daňového přiznání a dodatečného daňového přiznání. Příslušná Pokračování článku [...]