Categories
ekonomické zpravodajství Hlavní nabídka

Nejvýznamnější změny u právnických osob od 1. 1. 2015

Informace k novele od 1. 1. 2015 – stručný přehled nejzásadnějších změn u právnických osob. Dnem 1. ledna 2015 nabývá účinnosti zákon č. 267/2014 Sb., o změně zákona o daních z příjmů a změně dalších souvisejících zákonů, který novelizuje některá ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen […]