Archive

Posts Tagged ‘jednatel’

Odměna jednatele společnosti s ručením omezeným z hlediska daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění

September 16th, 2014 Comments off
Pohled na odměnu jednatele pobíranou mimo pracovní poměr, například na základě smlouvy o výkonu funkce či smlouvy mandátní. DAŇ Z PŘÍJMŮ Odměna jednatele podléhá dani z příjmů ze závislé činnosti dle § 6/1/c ZDP. Z odměny odvede plátce zálohovou daň ve výši 15 % ze základu daně, případně se solidárním zvýšením daně ve výši 7 %. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Odměna podléhá nemocenskému a důchodovému pojištění. Podmínkou je odměna alespoň Pokračování článku [...]

Prokura a odměna

June 19th, 2014 Comments off
Dohoda prokuristy a zastoupeného nemusí mít výhradně formu mandátní smlouvy, mandátní smlouva ale nejlépe vystihuje charakter záležitostí, které má prokurista pro podnikatele zařizovat i skutečnost, že prokura je speciální druh plné moci užívaný v obchodních vztazích. Nárok na úplatu nelze vázat jen na samotný fakt udělení prokury, nýbrž je nutno zkoumat, zda prokurista skutečně záležitosti spojené s provozem podniku zastoupeného zařizoval a v jakém rozsahu.   Odměňování Pokračování článku [...]