Archive

Posts Tagged ‘starobní důchodc’

Uplatnění základní slevy na dani z příjmů fyzických osob pro osoby pobírající starobní důchod

August 8th, 2014 Comments off
Zaměstnanec Zaměstnanec podepsal u zaměstnavatele Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (dále jen „prohlášení poplatníka“) na zdaňovací období 2014 a neuplatnil základní slevu na dani z důvodu pobírání starobního důchodu. Jak má nyní postupovat? Za předpokladu, že zaměstnanec (starobní důchodce) má zájem uplatnit základní slevu na dani již pro výpočet měsíční zálohy na daň, oznámí tuto skutečnost svému Pokračování článku [...]

Kolik zaplatí starobní důchodce na dani z příjmu z fotovoltaiky v roce 2012 a 2013

January 28th, 2013 Comments off
Starobní důchodce má na střeše rodinného domu fotovoltaické panely, které mu za rok vydělají 48 tisíc korun. Také tentokrát důchodce uplatní výdajový paušál, u těchto příjmů činí 40 procent. Daňový základ tedy činí 28 800 korun a daň z příjmů 4320 korun. V roce 2012 ji platit nebude, v roce 2013 ano. ZDROJ   Pokračování článku [...]