Categories
ekonomické zpravodajství Hlavní nabídka

Kdy se zkrácený pracovní úvazek v příštím roce prodraží?

Zvýšení minimální měsíční mzdy od ledna 2015 z 8 500 Kč na 9 200 Kč v praxi rovněž znamená, že se zvýší minimální částka, kterou musí za zaměstnance obdržet na svůj účet zdravotní pojišťovna. Zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek mohou platit více na zdravotním pojištění.

Zaměstnanci odvádí na zdravotním pojištění 4,5 % ze své hrubé mzdy, dalších 9 % na zdravotním pojištění za zaměstnance odvádí zaměstnavatel. Zdravotní pojišťovna však musí vždy za zaměstnance měsíčně obdržet 13,5 % z minimálního vyměřovacího základu, kterým je minimální mzda. Při zvýšení minimální mzdy na 9 200 Kč, tak musí zdravotní pojišťovna od ledna 2015 obdržet za každého zaměstnance minimálně 1 242 Kč (13,5 % z 9 200 Kč). V roce 2014 je to částka 1 148 Kč (13,5 % z 8 500 Kč).

Jak se prakticky provádí dopočet zdravotního pojištění?

Zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek pouze pro jednoho zaměstnavatele mohou mít měsíční hrubou mzdu nižší než je minimální mzda. Minimální měsíční mzda je stanovena na 40hodinový pracovní týden. Při kratším pracovním týdnu je možné mít nižší mzdu. Sociální pojištění se platí dle skutečného příjmu. Zdravotní pojištění však nikoliv. U zdravotního pojištění se provádí výše uvedený dopočet. Tento dopočet přitom platí zaměstnanec.

Kdy se dopočet neprovádí?

Za některé občany platí zdravotní pojištění stát, jedná se o tzv. státní pojištěnce. I státní pojištěnci si mohou samozřejmě přivydělávat prací na zkrácený pracovní úvazek. Mít vlastní příjem při zařazení do kategorie státních pojištěnců je možné. U státních pojištěnců se dopočet do minima neprovádí. Státními pojištěnci jsou dle zákona č. 48/1997 (§ 7) např. i: studenti do 26 let, důchodci, příjemci rodičovského příspěvku, žena na mateřské dovolené, osoby na rodičovské dovolené. Státní pojištěnci odvedou vždy na zdravotním pojištění 4,5 % z hrubé mzdy a dalších 9 % jejich zaměstnavatel.

  • Kdyby paní Nováková měla 24 let a byla studentkou vysoké školy a přivydělávala si při studiu na zkrácený pracovní úvazek s měsíční hrobu mzdou 7 700 Kč, tak by na zdravotním pojištění zaplatila 347 Kč (4,5 % z 7 700 Kč) a dalších 693 Kč (9 % z 7 700 Kč) by za paní Novákovou zaplatil její zaměstnavatel. Dopočet do minima by se neprováděl

Zdroj: www.finance.cz