Categories
ekonomické zpravodajství Hlavní nabídka

Nová sazba DPH na knihy od 1.1.2015 (10 %)

4901, 4903, 4904 – Tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti; hudebniny, tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované.
Mimo zboží, kde reklama přesahuje 50% plochy. Kódem nomenklatury celního sazebníku se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí číselný kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku v platném znění72).

Druhé snížené sazbě daně podléhá zboží, které odpovídá současně kódu nomenklatury celního sazebníku a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části této přílohy. Tištěnou knihou se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí též knihy reprodukované kopírovacím strojem, pod kontrolou zařízení pro automatizované zpracování dat, ražením, fotografováním, fotokopírováním, termokopírováním nebo psaním na psacím stroji.
Obrázkovou knihou pro děti se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí kniha pro děti, ve které je hlavní náplní ilustrace a text má podružný význam.
Reklamou se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí reklama podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č.468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. Z obecné části důvodové zprávy komentující jednotlivé položky vybraného zboží. Položku knihy bude možné nově zařadit do druhé snížené sazby daně (10%) podle NCS 4901, 4903, 4904. Tímto vymezení dojde k rozdělení dosavadní položky „Knihy, brožury, letáky, prospekty, noviny a časopisy atd.“ (dosavadní příloha č. 3) na zboží v první snížené sazbě
daně (15%) a na knihy, obrázkové knihy pro děti a hudebniny ve druhé snížené sazbě daně (10%). Do druhé snížené sazby daně lze zařadit pouze takové knihy, které  odpovídají vymezení HS a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části této přílohy a současně u nich nesmí podíl plochy reklamy překročit 50%. Do druhé snížené sazby daně (10%) tedy nebudou zařazeny noviny, časopisy, omalovánky, kartografické výrobky atd. a rovněž knihy, obrázkové knihy a hudebniny, které mají více, jak 50% podíl reklamy a zůstávají proto i nadále v základní sazbě daně (21%).

„Příloha č. 3a k zákonu č. 235/2004 Sb.
Seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě daně

4901, 4903, 4904
– Tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti; hudebniny, tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované.

Mimo zboží, kde reklama přesahuje 50% plochy.

Shrnutí změn k 01.01.2015 v oblasti knihy : Tištěné knihy

V sazbě 10% budou tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti; hudebniny, tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované. Mimo zboží, kde reklama přesahuie 50 % plochy.

V sazbě 15% budou zahrnuty tyto tiskoviny: brožury, letáky, prospekty, noviny a časopisy, obrázková alba, obrázkové knihy (kromě obrážkových knih pro děti), předlohy ke kreslení a omalovánky pro děti, kartografické výrobky všech druhů včetně  atlasů, nástěnných   map, topografických plánů a globusů; kde reklama nepřesahuje 50% plochy.

Knihy, obrázkové knihy a hudebniny, které obsahují více než 50% reklamy budou zařazeny do sazby 21%. Stejně jako dosud.

Zdroj: http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dph/prilohy-zakona-o-dph-od-1-1-2015/