Categories
ekonomické zpravodajství Hlavní nabídka

Odměna jednatele společnosti s ručením omezeným z hlediska daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění

Pohled na odměnu jednatele pobíranou mimo pracovní poměr, například na základě smlouvy o výkonu funkce či smlouvy mandátní.

DAŇ Z PŘÍJMŮ

Odměna jednatele podléhá dani z příjmů ze závislé činnosti dle § 6/1/c ZDP. Z odměny odvede plátce zálohovou daň ve výši 15 % ze základu daně, případně se solidárním zvýšením daně ve výši 7 %.

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

Odměna podléhá nemocenskému a důchodovému pojištění. Podmínkou je odměna alespoň ve výši rozhodného příjmu (pro rok 2014 zůstává 2.500 Kč za měsíc). Pro odměnu platí maximální vyměřovací základ.

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Odměna jednatele či společníka vždy podléhá odvodu pojistného na zdravotní pojištění. Maximální vyměřovací základ se až do konce roku 2015 neuplatní.

ÚČTO

1) Kategorie: Pro odměnu jednatele použijte (založte) kategorii J. V /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Ostatní /Parametry /Číselníky /Kategorie zaměstnanců do /Číselník kategorií zadejte řádek takto:

Kat Název       Zdr Soc OSSZ Nem StatZ PlatíOd
-------------------------------------------------------
J  jednatel s.r.o.  %  %  S  P  N  01.01.2012

U údaje Zdr může být místo % uvedeno M, je-li odměna jediným příjmem jednatele. Zdravotní pojištění bude v tomto případě počítáno vždy alespoň z minimálního vyměřovacího základu, tj. minimální mzdy.

2) Kódy pro ELDP: Pro jednatele se použije kód S+S. V Účtu nutno zkontrolovat/opravit ve formuláři ELDP.

3) Příklady odměny do 2499 Kč a od 2500 Kč

Mzda              do 2499 Kč    od 2500 Kč
----------------------------------------------------------
Hrubá mzda            2000      20000
Zdravotní zaměstnanec        90       900
Sociální zaměstnanec         0       1300
Zdrav. a soc. zaměstnavatel    180       6800
Základ daně zaokrouhlený     2200      26800
Daň (zálohová), nepodepsal pr.   330       4020
Čistá mzda            1580      13780

Zdroj: http://www.ucto2000.cz/