Archive

Posts Tagged ‘novinky 2015’

Nejvýznamnější změny u právnických osob od 1. 1. 2015

January 4th, 2015 Comments off
Informace k novele od 1. 1. 2015 - stručný přehled nejzásadnějších změn u právnických osob. Dnem 1. ledna 2015 nabývá účinnosti zákon č. 267/2014 Sb., o změně zákona o daních z příjmů a změně dalších souvisejících zákonů, který novelizuje některá ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění Pokračování článku [...]