Categories
ekonomické zpravodajství Hlavní nabídka

Datová schránka nebo elektronický podpis – povinnost pro každého podnikatele

Zákon přímo nenařizuje živnostníkům vlastnit datovou schránku ani elektronický podpis, jenže bez alespoň jednoho z toho nepodáte příští rok formuláře, které bezpodmínečně odevzdat musíte. Pozor ale: jakmile jednou máte datovou schránku, stát si s vámi přednostně bude korespondovat právě do ní. Budete ji tedy muset vybírat.

S Českou správou sociálního zabezpečení komunikují živnostníci a podnikatelé přinejmenším jednou ročně – když podávají přehled o příjmech a výdajích za předešlý rok. Ještě letos jste ho mohli odevzdat na klasickém tištěném formuláři. Totéž platí například pro oznámení o zahájení činnosti či přihlášce k účasti na důchodovém a nemocenském pojištění. Od roku 2015 však bude všechno jinak.

Podle původních plánů měla být povinná elektronická komunikace s ČSSZ zavedena již v roce 2013. Podnikatelé však nebyli připraveni, a tak se nová povinnost o rok odložila. A loni přišlo repete – Česká správa sociálního zabezpečení a Ministerstvo práce a sociálních věcí v září oznámily odklad o další rok.

“Zejména malí živnostníci, kteří jsou věčně v terénu, nemusí být v současné době na elektronickou komunikaci s Českou správou sociálního zabezpečení připraveni. Rozumím tedy tomu, že řada z nich dnes volá po odložení či dokonce zrušení této zákonné povinnosti“, vysvětloval tehdejší ministr práce a sociálních věcí František Koníček. A dodal, že případné zrušení by vyžadovalo změnu zákona, což už na sklonku roku nebylo reálné – proto ČSSZ zvolila možnost zákonné výjimky. Ministr však zdůraznil, že ministerstvo rozhodně nerezignuje na elektronickou komunikaci jako takovou, že jde pouze o dočasná opatření. Jejich účinnost by podle všeho – tedy pokud jde o osoby samostatně výdělečně činné – měla skončit s koncem letošního roku. Jiná je situace u lékařů, kteří dostali výjimku ještě na příští rok; neschopenky budou muset ČSSZ posílat elektronicky až od roku 2016.

Na to, jestli bude od ledna pro podnikatele a živnostníky elektronická komunikace s Českou správou sociálního zabezpečení skutečně povinná, jsme se ptali mluvčí úřadu Jany Buraňové. Zajímalo nás přirozeně i to, zda se připravenost lidí elektronickou komunikaci se státem zlepšila a zda pro to sČSSZ něco dělá – například formou informační kampaně nebo osvěty. Dostalo se nám však prozatím pouze stručné odpovědi: Česká správa sociálního zabezpečení údajně v průběhu června k tématu vydá tiskovou zprávu. Ke konci června loňského roku ji ovšem vydávala rovněž – a až do oznámení odkladu to bylo taky jediné.

Datová schránka

Nabízejí se hned tři možnosti, jak vyplněnou žádost o datovou schránku podat. Můžete ji odeslat na adresu Ministerstva vnitra (případně ji osobně doručit na jeho podatelnu) nebo odevzdat na kterékoli pobočce Czech POINTu. Vzhledem k tomu, že na žádosti musí být ověřený podpis, je asi rychlejší a pohodlnější druhá zmiňovaná varianta. Podpis vám totiž na Czech POINTu za třicet korun ověří. Nezapomeňte si s sebou vzít občanský průkaz. A pokud budete žádat o zřízení datové schránky pro právnickou osobu, která není zapsána v obchodním rejstříku, přineste také doklad, který potvrzuje, že máte oprávnění za danou právnickou osobu jednat – třeba notářský zápis z valné hromady nebo jmenovací dekret.

Identifikační číslo své datové schránky dostanete už na Czech POINtu. Přihlašovací údaje by měly přijít poštou v zásilce určené do vlastních rukou. Uživatelské jméno je neměnné, heslo si můžete změnit.

Pokud máte zřízený elektronický podpis, nabízí se ještě třetí způsob podání žádosti – vyplněnou elektronickou žádost podepsanou elektronickým podpisem můžete zaslat e-mailem na adresu ministerstva (posta@mvcr.cz). Ovšem nutno dodat, že pokud máte elektronický podpis, nic vás netlačí zřizovat si datovou schránku. Elektronický podpis je totiž vedle datové schránky druhým možným prostředkem k tomu, jak povinnosti elektronické komunikace s Českou správou sociálního zabezpečení dostát.

Elektronický podpis

Druhou možností elektronické komunikace s Českou správou sociálního zabezpečení je využití Veřejného rozhraní pro e-podání (VREP), k němuž ovšem potřebujete kvalifikovaný (zaručený) elektronický podpis. Odborníci se shodují, že pro běžného člověka je jednodušší možností založení datové schránky – zřízení kvalifikovaného elektronického podpisu totiž jednak není zdarma, jednak klade větší nároky na počítačové dovednosti uživatele.

Kvalifikovaný certifikát k elektronickému podpisu přijde živnostníka nejméně na 396 korun. Navíc budete muset předem ČSSZ oznámit, jaký kvalifikovaný certifikát v komunikaci s ní využijete – jinak se totiž může stát, že nepozná, s kým vlastně komunikuje.

Zdroj: http://www.penize.cz/