Categories
ekonomické zpravodajství Hlavní nabídka

Datová schránka nebo elektronický podpis – povinnost pro každého podnikatele

Zákon přímo nenařizuje živnostníkům vlastnit datovou schránku ani elektronický podpis, jenže bez alespoň jednoho z toho nepodáte příští rok formuláře, které bezpodmínečně odevzdat musíte. Pozor ale: jakmile jednou máte datovou schránku, stát si s vámi přednostně bude korespondovat právě do ní. Budete ji tedy muset vybírat.

S Českou správou sociálního zabezpečení komunikují živnostníci a podnikatelé přinejmenším jednou ročně – když podávají přehled o příjmech a výdajích za předešlý rok. Ještě letos jste ho mohli odevzdat na klasickém tištěném formuláři. Totéž platí například pro oznámení o zahájení činnosti či přihlášce k účasti na důchodovém a nemocenském pojištění. Od roku 2015 však bude všechno jinak.

Podle původních plánů měla být povinná elektronická komunikace s ČSSZ zavedena již v roce 2013. Podnikatelé však nebyli připraveni, a tak se nová povinnost o rok odložila. A loni přišlo repete – Česká správa sociálního zabezpečení a Ministerstvo práce a sociálních věcí v září oznámily odklad o další rok.

“Zejména malí živnostníci, kteří jsou věčně v terénu, nemusí být v současné době na elektronickou komunikaci s Českou správou sociálního zabezpečení připraveni. Rozumím tedy tomu, že řada z nich dnes volá po odložení či dokonce zrušení této zákonné povinnosti“, vysvětloval tehdejší ministr práce a sociálních věcí František Koníček. A dodal, že případné zrušení by vyžadovalo změnu zákona, což už na sklonku roku nebylo reálné – proto ČSSZ zvolila možnost zákonné výjimky. Ministr však zdůraznil, že ministerstvo rozhodně nerezignuje na elektronickou komunikaci jako takovou, že jde pouze o dočasná opatření. Jejich účinnost by podle všeho – tedy pokud jde o osoby samostatně výdělečně činné – měla skončit s koncem letošního roku. Jiná je situace u lékařů, kteří dostali výjimku ještě na příští rok; neschopenky budou muset ČSSZ posílat elektronicky až od roku 2016.

Na to, jestli bude od ledna pro podnikatele a živnostníky elektronická komunikace s Českou správou sociálního zabezpečení skutečně povinná, jsme se ptali mluvčí úřadu Jany Buraňové. Zajímalo nás přirozeně i to, zda se připravenost lidí elektronickou komunikaci se státem zlepšila a zda pro to sČSSZ něco dělá – například formou informační kampaně nebo osvěty. Dostalo se nám však prozatím pouze stručné odpovědi: Česká správa sociálního zabezpečení údajně v průběhu června k tématu vydá tiskovou zprávu. Ke konci června loňského roku ji ovšem vydávala rovněž – a až do oznámení odkladu to bylo taky jediné.

Datová schránka

Nabízejí se hned tři možnosti, jak vyplněnou žádost o datovou schránku podat. Můžete ji odeslat na adresu Ministerstva vnitra (případně ji osobně doručit na jeho podatelnu) nebo odevzdat na kterékoli pobočce Czech POINTu. Vzhledem k tomu, že na žádosti musí být ověřený podpis, je asi rychlejší a pohodlnější druhá zmiňovaná varianta. Podpis vám totiž na Czech POINTu za třicet korun ověří. Nezapomeňte si s sebou vzít občanský průkaz. A pokud budete žádat o zřízení datové schránky pro právnickou osobu, která není zapsána v obchodním rejstříku, přineste také doklad, který potvrzuje, že máte oprávnění za danou právnickou osobu jednat – třeba notářský zápis z valné hromady nebo jmenovací dekret.

Identifikační číslo své datové schránky dostanete už na Czech POINtu. Přihlašovací údaje by měly přijít poštou v zásilce určené do vlastních rukou. Uživatelské jméno je neměnné, heslo si můžete změnit.

Pokud máte zřízený elektronický podpis, nabízí se ještě třetí způsob podání žádosti – vyplněnou elektronickou žádost podepsanou elektronickým podpisem můžete zaslat e-mailem na adresu ministerstva (posta@mvcr.cz). Ovšem nutno dodat, že pokud máte elektronický podpis, nic vás netlačí zřizovat si datovou schránku. Elektronický podpis je totiž vedle datové schránky druhým možným prostředkem k tomu, jak povinnosti elektronické komunikace s Českou správou sociálního zabezpečení dostát.

Elektronický podpis

Druhou možností elektronické komunikace s Českou správou sociálního zabezpečení je využití Veřejného rozhraní pro e-podání (VREP), k němuž ovšem potřebujete kvalifikovaný (zaručený) elektronický podpis. Odborníci se shodují, že pro běžného člověka je jednodušší možností založení datové schránky – zřízení kvalifikovaného elektronického podpisu totiž jednak není zdarma, jednak klade větší nároky na počítačové dovednosti uživatele.

Kvalifikovaný certifikát k elektronickému podpisu přijde živnostníka nejméně na 396 korun. Navíc budete muset předem ČSSZ oznámit, jaký kvalifikovaný certifikát v komunikaci s ní využijete – jinak se totiž může stát, že nepozná, s kým vlastně komunikuje.

Zdroj: http://www.penize.cz/

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close