Categories
ekonomické zpravodajství Hlavní nabídka

Povinnost zveřejňování bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost (§96 a §98 odst. 1 písm. d) novely zákona č. 235/2004 Sb., o DPH

Pro všechny daňové subjekty byla zavedena povinnost uvádět v přihlášce k registraci čísla svých bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost. Správce daně nově zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtů určená v přihlášce k registraci plátce ke zveřejnění. Dosavadní plátci budou povinni oznámit správci daně čísla svých bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost do dvou […]

Categories
ekonomické zpravodajství Hlavní nabídka

Přehled o příjmech a výdajích na zdravotní pojišťovně pro OSVČ v roce 2013 (za rok 2012)

Přehled o příjmech a výdajích musíte odevzdat, i když budete v daném roce vykonávat výdělečnou činnost pouze jeden měsíc. Základní termín je do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla OSVČ podat daňové přiznání za daný rok. Základní termín je tedy do 1. května 2013 za rok 2012. Zpravidla však všechny OSVČ odevzdávají Přehledy již do […]

Categories
ekonomické zpravodajství Hlavní nabídka

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (DPFO) v roce 2013 (za rok 2012)

Základní lhůta pro odevzdání daňového přiznání za rok 2012 je do 1. dubna 2013. Daňoví poplatníci, kteří mají ze zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, mají termín pro odevzdání do 1. července 2013. Pro správné vyplnění daňového přiznání je důležité mít shromážděné všechny tiskopisy potvrzující námi uváděné údaje, které tvoří nedílnou součást daňového přiznání […]

Categories
ekonomické zpravodajství Hlavní nabídka

Kolik zaplatí na dani z příjmu Důchodce živnostník v roce 2012 a 2013

Starobní důchodce si přivydělává jako živnostník. Jeho průměrný měsíční výdělek činí 10 tisíc korun hrubého, za rok si tedy vydělá 120 tisíc korun. Od tohoto příjmu si odečítá náklady díky výdajovému paušálu ve výši 60 procent. Jeho daňový základ tedy činí 48 tisíc korun (40 % ze 120 tisíc). Sazba daně z příjmů činí 15 […]

Categories
ekonomické zpravodajství Hlavní nabídka

Kolik zaplatí starobní důchodce na dani z příjmu z fotovoltaiky v roce 2012 a 2013

Starobní důchodce má na střeše rodinného domu fotovoltaické panely, které mu za rok vydělají 48 tisíc korun. Také tentokrát důchodce uplatní výdajový paušál, u těchto příjmů činí 40 procent. Daňový základ tedy činí 28 800 korun a daň z příjmů 4320 korun. V roce 2012 ji platit nebude, v roce 2013 ano. ZDROJ  

Categories
ekonomické zpravodajství Hlavní nabídka

Kolik zaplatí daň na příjmu z pronájmu starobní důchodce v roce 2012 a 2013

Starobní důchodce pronajímá byt za osm tisíc korun měsíčně. Jeho roční příjem ke zdanění tedy činí 96 tisíc korun. I v tomto případě se důchodci vyplatí uplatnit výdajový paušál, který u příjmů z pronájmu činí 30 procent. Daňový základ tak v tomto případě dělá 67 200 korun (70 % z 96 tisíc). Daň z příjmů […]

Categories
Hlavní nabídka užitečné

Přehled datových schránek finančních úřadů 2013

  finanční úřad – umístění ID datové schránky Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Štěpánská 619/28, 11000 Praha, CZ 7nyn2d9 Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Mánesova 1803/3a, 37001 České Budějovice, CZ scdnz6b Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, náměstí Svobody 98/4, 60200 Brno, CZ qdhny4c Finanční úřad pro Karlovarský kraj, Západní 1800/19, 36001 Karlovy Vary, CZ […]

Categories
ekonomické zpravodajství Hlavní nabídka

Změny u stávajících i nových plátců DPH v ČR v roce 2013

V současné době se plátcem daně může osoba povinná k dani stát překročením stanoveného obratu (jeden milion korun za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců) nebo také pořízením zboží z jiného členského státu, přijetím přeshraniční služby či povinností vykázat poskytnutí přeshraničních služeb s místem plnění v jiném členském státě. Tím následně vzniká povinnost přiznávat DPH i u ostatních plnění (dodání zboží a […]

Categories
ekonomické zpravodajství Hlavní nabídka

Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2013

Ke dni 1. lednu 2013 nabude účinnosti již platný zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, který nahrazuje dosavadní zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů. Ze současných 199 finančních úřadů bude výběrem daní nově od 1. ledna 2013 pověřeno pouze 14 finančních úřadů […]

Categories
ekonomické zpravodajství Hlavní nabídka

Změny v sazbě daně z převodu nemovitostí v roce 2013

Daň bude platit kupující (nabyvatel), nikoliv prodávající, jak bylo dosud zvykem (bude pravděpodobně platit až od 1.1.2014). Hlavním cílem změny v osobě poplatníka na nabyvatele je vyšší efektivita výběru daně jednak v důsledku zkrácení daňového řízení a snížení jeho administrativní náročnosti, zejména v souvislosti se zánikem institutu zákonného ručitele u této daně, jednak v důsledku […]