Categories
ekonomické zpravodajství

DPH se bude od ledna přiznávat už jen elektronicky

Pouze elektronicky budou nově komunikovat plátci daně z přidané hodnoty se svým místně příslušným správcem daně. Od 1.1.2014 budou všichni plátci DPH povinně podávat Daňová přiznání, Dodatečná daňová přiznání a Hlášení včetně příloh elektronicky. Od 1.1.2014 budou všichni plátci DPH povinně podávat Daňová přiznání, Dodatečná daňová přiznání a Hlášení včetně příloh elektronicky. Stejným způsobem budou […]

Categories
ekonomické zpravodajství Hlavní nabídka užitečné

Novinky pro rok 2014

Zdravotní pojištění Minimální záloha pro zdravotní pojištění se zvýší také jen o 4 Kč na 1752 Kč měsíčně. V tomto případě ale platí pro OSVČ nová výše záloh hned od ledna. Zálohu v této výši musí poprvé za leden 2014 uhradit všichni podnikatelé, kteří podle svého Přehledu za rok 2012 platili v roce 2013 zálohy nižší než 1752 Kč. Výjimkou jsou jen ti, kdo nemají stanoven […]

Categories
Hlavní nabídka užitečné

zpracování daní z příjmu fyzických osob za rok 2012

Nemáte hotové daně a jste fyzická osoba? Netrapte se s tím a věnujte se důležitějším věcem! Poradíme Vám jak na daně když jste zaměstnaní, podnikáte nebo pronajímáte. Na nic nečekejte a volejte na: +420 244 467 722 Nebo pište: glezova(zavinac)dobryucetni.cz

Categories
Hlavní nabídka užitečné

Ověřování DIČ pro účely DPH prostřednictvím systému VIES

V našem dnešním tipu vkládáme odkaz na oficiální web evropské komise, kde si můžete ověřit plátcovství DPH Vašeho obchodního partnera. Tento odkaz je zvláště důležitý v kontextu s novelou zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Odkaz je zde: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=EN Zdroj

Categories
ekonomické zpravodajství Hlavní nabídka

Povinnost zveřejňování bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost (§96 a §98 odst. 1 písm. d) novely zákona č. 235/2004 Sb., o DPH

Pro všechny daňové subjekty byla zavedena povinnost uvádět v přihlášce k registraci čísla svých bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost. Správce daně nově zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtů určená v přihlášce k registraci plátce ke zveřejnění. Dosavadní plátci budou povinni oznámit správci daně čísla svých bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost do dvou […]

Categories
ekonomické zpravodajství Hlavní nabídka

Přehled o příjmech a výdajích na zdravotní pojišťovně pro OSVČ v roce 2013 (za rok 2012)

Přehled o příjmech a výdajích musíte odevzdat, i když budete v daném roce vykonávat výdělečnou činnost pouze jeden měsíc. Základní termín je do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla OSVČ podat daňové přiznání za daný rok. Základní termín je tedy do 1. května 2013 za rok 2012. Zpravidla však všechny OSVČ odevzdávají Přehledy již do […]

Categories
ekonomické zpravodajství Hlavní nabídka

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (DPFO) v roce 2013 (za rok 2012)

Základní lhůta pro odevzdání daňového přiznání za rok 2012 je do 1. dubna 2013. Daňoví poplatníci, kteří mají ze zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, mají termín pro odevzdání do 1. července 2013. Pro správné vyplnění daňového přiznání je důležité mít shromážděné všechny tiskopisy potvrzující námi uváděné údaje, které tvoří nedílnou součást daňového přiznání […]

Categories
ekonomické zpravodajství Hlavní nabídka

Kolik zaplatí na dani z příjmu Důchodce živnostník v roce 2012 a 2013

Starobní důchodce si přivydělává jako živnostník. Jeho průměrný měsíční výdělek činí 10 tisíc korun hrubého, za rok si tedy vydělá 120 tisíc korun. Od tohoto příjmu si odečítá náklady díky výdajovému paušálu ve výši 60 procent. Jeho daňový základ tedy činí 48 tisíc korun (40 % ze 120 tisíc). Sazba daně z příjmů činí 15 […]

Categories
ekonomické zpravodajství Hlavní nabídka

Kolik zaplatí starobní důchodce na dani z příjmu z fotovoltaiky v roce 2012 a 2013

Starobní důchodce má na střeše rodinného domu fotovoltaické panely, které mu za rok vydělají 48 tisíc korun. Také tentokrát důchodce uplatní výdajový paušál, u těchto příjmů činí 40 procent. Daňový základ tedy činí 28 800 korun a daň z příjmů 4320 korun. V roce 2012 ji platit nebude, v roce 2013 ano. ZDROJ  

Categories
ekonomické zpravodajství Hlavní nabídka

Kolik zaplatí daň na příjmu z pronájmu starobní důchodce v roce 2012 a 2013

Starobní důchodce pronajímá byt za osm tisíc korun měsíčně. Jeho roční příjem ke zdanění tedy činí 96 tisíc korun. I v tomto případě se důchodci vyplatí uplatnit výdajový paušál, který u příjmů z pronájmu činí 30 procent. Daňový základ tak v tomto případě dělá 67 200 korun (70 % z 96 tisíc). Daň z příjmů […]

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close