Categories
ekonomické zpravodajství Hlavní nabídka

Přehled o příjmech a výdajích na zdravotní pojišťovně pro OSVČ v roce 2013 (za rok 2012)

Přehled o příjmech a výdajích musíte odevzdat, i když budete v daném roce vykonávat výdělečnou činnost pouze jeden měsíc. Základní termín je do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla OSVČ podat daňové přiznání za daný rok. Základní termín je tedy do 1. května 2013 za rok 2012. Zpravidla však všechny OSVČ odevzdávají Přehledy již do […]

Categories
ekonomické zpravodajství Hlavní nabídka

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (DPFO) v roce 2013 (za rok 2012)

Základní lhůta pro odevzdání daňového přiznání za rok 2012 je do 1. dubna 2013. Daňoví poplatníci, kteří mají ze zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, mají termín pro odevzdání do 1. července 2013. Pro správné vyplnění daňového přiznání je důležité mít shromážděné všechny tiskopisy potvrzující námi uváděné údaje, které tvoří nedílnou součást daňového přiznání […]

Categories
ekonomické zpravodajství Hlavní nabídka

Kolik zaplatí na dani z příjmu Důchodce živnostník v roce 2012 a 2013

Starobní důchodce si přivydělává jako živnostník. Jeho průměrný měsíční výdělek činí 10 tisíc korun hrubého, za rok si tedy vydělá 120 tisíc korun. Od tohoto příjmu si odečítá náklady díky výdajovému paušálu ve výši 60 procent. Jeho daňový základ tedy činí 48 tisíc korun (40 % ze 120 tisíc). Sazba daně z příjmů činí 15 […]

Categories
ekonomické zpravodajství Hlavní nabídka

Kolik zaplatí starobní důchodce na dani z příjmu z fotovoltaiky v roce 2012 a 2013

Starobní důchodce má na střeše rodinného domu fotovoltaické panely, které mu za rok vydělají 48 tisíc korun. Také tentokrát důchodce uplatní výdajový paušál, u těchto příjmů činí 40 procent. Daňový základ tedy činí 28 800 korun a daň z příjmů 4320 korun. V roce 2012 ji platit nebude, v roce 2013 ano. ZDROJ  

Categories
ekonomické zpravodajství Hlavní nabídka

Kolik zaplatí daň na příjmu z pronájmu starobní důchodce v roce 2012 a 2013

Starobní důchodce pronajímá byt za osm tisíc korun měsíčně. Jeho roční příjem ke zdanění tedy činí 96 tisíc korun. I v tomto případě se důchodci vyplatí uplatnit výdajový paušál, který u příjmů z pronájmu činí 30 procent. Daňový základ tak v tomto případě dělá 67 200 korun (70 % z 96 tisíc). Daň z příjmů […]