Categories
ekonomické zpravodajství Hlavní nabídka

Máte datovou schránku? Tak jí budete muset začít používat!

Na všechny podnikatele s datovou schránkou čeká od 1. ledna 2015 nová povinnost. Podle novely daňového řádu (§72 odst. 4 a navazujících) bude od ledna platit, že pokud má daňový subjekt zřízenu datovou schránku, bude muset činit podání finančnímu úřadu pouze elektronicky – datovou schránkou. Tato povinnost se týká přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádného daňového přiznání a dodatečného daňového přiznání. […]

Categories
ekonomické zpravodajství Hlavní nabídka

Výdaje na dopravu aneb auto v podnikání pro rok 2014

Základní výše paušálu na dopravu je 5.000 Kč za měsíc a jedno auto. Lze použít max. pro 3 vozy, a to na auta zařazená i nezařazená do majetku firmy,  auta na leasing a pronajmutá, kromě vozů bezplatně vypůjčených. Maximálně lze použít pro 3 auta; při použití auta i pro soukromé účely lze krátit o 20%, […]

Categories
ekonomické zpravodajství Hlavní nabídka

Prokura a odměna

Dohoda prokuristy a zastoupeného nemusí mít výhradně formu mandátní smlouvy, mandátní smlouva ale nejlépe vystihuje charakter záležitostí, které má prokurista pro podnikatele zařizovat i skutečnost, že prokura je speciální druh plné moci užívaný v obchodních vztazích. Nárok na úplatu nelze vázat jen na samotný fakt udělení prokury, nýbrž je nutno zkoumat, zda prokurista skutečně záležitosti […]

Categories
ekonomické zpravodajství Hlavní nabídka

Zakladatelská smlouva podle nové právní úpravy

Podle nových zákonů platných od 1.1.2014 jsou všechny společnosti s ručením omezeným povinny přizpůsobit své zakladatelské smlouvy a zápisy v obchodním rejstříku aktuální právní úpravě. Změny musí být provedeny nejpozději do 30.6.2014. Pokud tak neučiní, rejstříkový soud je k tomu vyzve a stanoví přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti. Po marném uplynutí této lhůty může […]

Categories
Hlavní nabídka

Srážková daň v roce 2014

Snad nejvýraznější novinkou, která se dotkne jak zaměstnavatelů, tak zaměstnanců, je změna ve zdanění konečnou patnácti procentní srážkovou daní. Někteří zaměstnanci ji uvítají, jiným, zejména při soubězích příjmů, přinese povinnost v podobě podání daňového přiznání. Změna se bude týkat příjmů dosažených v roce 2014. Poprvé tedy u mezd či odměn zúčtovaných za měsíc leden, vyplácených v měsíci únoru 2014. Znění […]

Categories
ekonomické zpravodajství Hlavní nabídka

Dodanění příjmů při zrušení životního pojištění

V § 15 zákona o daních z příjmů se píše, že pokud poplatník uplatňoval jako nezdanitelné částky příspěvky na životní pojištění a podmínky dané tímto zákonem byly porušeny, stávají se všechny dříve poskytnuté odpočty v roce porušení příjmem zaměstnance. Příjem je třeba zdanit v souladu s § 10 zákona o daních z příjmů jako ostatní příjem. Odbytné (odkupné) – jedná se o částku, která je klientovi […]

Categories
ekonomické zpravodajství Hlavní nabídka

Omezení výdajových paušálů – daně 2013

Stávající výše výdajových paušálů bude zachována. U činností spadajících do paušálů ve výši 40 procent, resp. 30 procent bude výše odpočtu prostřednictvím paušálu omezena 800 tisíci korun, resp. 600 tisíci korun (tedy maximálním možným odečtem rovným 40 procent, resp. 30 procent z mezního příjmu dva miliony korun). Všechny osoby využívající výdajové paušály pak nebudou moci […]

Categories
ekonomické zpravodajství Hlavní nabídka

Jak zjistit, zda Vám Finanční úřad něco nedluží

Chcete mít přehled o Vašich osobních daňových účtech bez nutnosti návštěvy finančního úřadu, bez nutnosti podávání žádostí pokaždé, když chcete nahlédnout do svého daňového účtu a navíc zdarma? Tuto možnost nabízí DAŇOVÁ INFORMAČNÍ SCHRÁNKA, kterou si můžete zřídit zdarma online. Tato služba nabízí bezplatné nahlížení do osobních účtů, kde najdete např. přehled o Vašich daňových […]

Categories
ekonomické zpravodajství Hlavní nabídka

Daňové zvýhodnění na poplatníka – daně 2013

Kolik dělá sleva v roce 2013 Za rok 2013 si daň tímto zvýhodněním snížíme o 24 840 Kč. Tato sleva se uplatní v daňovém přiznání k dani z příjmů. Zvýhodnění uplatní každý kromě důchodce Do konce roku 2012 mohl toto základní daňové zvýhodnění uplatnit každý. Pro roky 2013, 2014 a 2015 platí, že pokud jsme […]

Categories
ekonomické zpravodajství Hlavní nabídka

Daňové tiskopisy pro rok 2014

Potřebujete najít tiskopisy formulářů pro Finanční úřad pro rok 2014 snadno a rychle? V odkazu uvedeném ve zdroji najdete všechny daňové formuláře na jednom místě. Stačí jen vybrat druh tiskopisu, a poté formulář vytisknout nebo přímo elektonicky podat prostřednictvím EPO. Zdroj: http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu?rok=2014&tiskdruh=TDFU&dan=

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close