Categories
ekonomické zpravodajství Hlavní nabídka

Výdaje na dopravu aneb auto v podnikání pro rok 2014

Základní výše paušálu na dopravu je 5.000 Kč za měsíc a jedno auto.
Lze použít max. pro 3 vozy, a to na auta zařazená i nezařazená do majetku firmy,  auta na leasing a pronajmutá, kromě vozů bezplatně vypůjčených.

 • Maximálně lze použít pro 3 auta;
 • při použití auta i pro soukromé účely lze krátit o 20%, tzn. na 4.000,- Kč měsíčně;
 • krátí se jen u jednoho vozu, ostatní auta s paušálem 100%;
 • přenechat auto k užívání lze jen zaměstnancům nebo spolupracující osobě (nikoliv např. členům sdružení fyzických osob, rodinným příslušníkům atd.);
 • během roku nelze u jednoho vozu kombinovat různé způsoby výdajů;
 • za všechny používané vozy se platí silniční daň;
 • použít lze pro příjmy z podnikání §7 a pronájmu §9 (ZDP).

Paušální výdaje se uvádí až v daňovém přiznání.
Paušální výdaje na auto nemůže použít ten, kdo už využívá celkové paušální výdaje procentem z příjmů.
Pro auto zařazené v obchodním majetku:

 • lze navíc použít i prokázané výdaje (opravy a údržba, pojistka, odpisy);
 • v případě, že se paušál krátí na 4.000 Kč, krátí se na 80% i prokázané výdaje – viz předchozí bod. Pokud se krátí paušál, krátí se i tedy další náklady (dělá se to vždy jen u jednoho vozu). Výdajový paušál se může krátit jen v měsíci, kdy je k tomu důvod, ostatní výdaje včetně odpisů se, ale pak musí krátit po celý rok.;
 • nelze uplatnit výdaje za pohonné hmoty (DPH související s nakoupenými PHM nárokovat lze, pak je, ale nutno doložit daňovými doklady a vést deník jízd);
 • nelze uplatnit parkovné;
 • deník jízd není potřeba vést z hlediska daně z příjmu ani kvůli dokazování, že je auto používáno výhradě k podnikání apod.

Pokud si uplatníte DPH z nákupu (PHM, auta či souvisejících výdajů) bude deník jízd správcem daně vyžadován.
Pozor také na nutnost vedení deníku jízd např. v souvislosti s předpisy BOZP u zaměstnanců apod.

Zdroj: Podnikatel.cz

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close