Categories
ekonomické zpravodajství Hlavní nabídka

Zakladatelská smlouva podle nové právní úpravy

Podle nových zákonů platných od 1.1.2014 jsou všechny společnosti s ručením omezeným povinny přizpůsobit své zakladatelské smlouvy a zápisy v obchodním rejstříku aktuální právní úpravě. Změny musí být provedeny nejpozději do 30.6.2014. Pokud tak neučiní, rejstříkový soud je k tomu vyzve a stanoví přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti. Po marném uplynutí této lhůty může soud společnost s ručením omezeným zrušit a nařídit její likvidaci.

Povinnosti do 30.6.2014:

  • ověření souladu společenské smlouvy s novou právní úpravou.
  • uzpůsobení společenské smlouvy,
  • doručení společenské smlouvy do sbírky listin.

 

Zdroj: Businesscenter.cz

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close