Categories
ekonomické zpravodajství Hlavní nabídka

Dodanění příjmů při zrušení životního pojištění

V § 15 zákona o daních z příjmů se píše, že pokud poplatník uplatňoval jako nezdanitelné částky příspěvky na životní pojištění a podmínky dané tímto zákonem byly porušeny, stávají se všechny dříve poskytnuté odpočty v roce porušení příjmem zaměstnance. Příjem je třeba zdanit v souladu s § 10 zákona o daních z příjmů jako ostatní příjem.

Odbytné (odkupné) – jedná se o částku, která je klientovi vyplacena při předčasném ukončení pojistné smlouvy. Pojišťovna při výplatě odbytného klientovi odvede finančnímu úřadu z této částky také 15% srážkovou daň.

Poznámka: Odbytné a odkupné jsou dva výrazy se stejným významem. Pojem odbytné je užívám v zákoně o daních z příjmů, pojem odkupné je používán v textu zákona o pojistné smlouvě.

Jestliže tedy nedošlo pouze k nahrazení stávající smlouvy smlouvou s novými podmínkami v rámci jedné pojišťovny, ale k ukončení smlouvy nebo přechodu k jiné pojišťovně, jedná se o ukončení smlouvy s vyčísleným odbytným (odkupným). V takovém případě má poplatník povinnost podat daňové přiznání dle § 10 zákona o daních z příjmů. A to i kdyby bylo odbytné převedeno na smlouvu novou. Jedinou výjimkou by byla situace, kdy poplatník nemá povinnost podat daňové přiznání dle § 38 g zákona o daních z příjmů, protože částka, kterou bude takto dodaňovat, není vyšší než: u zaměstnanců 6000 korun (a nemá žádné další zdanitelné příjmy), u ostatních poplatníků bez dalších zdanitelných příjmů 15 000 korun.

Zdroj : www.podnikatel.cz

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close