Archive

Author Archive

Máte datovou schránku? Tak jí budete muset začít používat!

July 22nd, 2014 Comments off
Na všechny podnikatele s datovou schránkou čeká od 1. ledna 2015 nová povinnost. Podle novely daňového řádu (§72 odst. 4 a navazujících) bude od ledna platit, že pokud má daňový subjekt zřízenu datovou schránku, bude muset činit podání finančnímu úřadu pouze elektronicky – datovou schránkou. Tato povinnost se týká přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádného daňového přiznání a dodatečného daňového přiznání. Příslušná Pokračování článku [...]

Výdaje na dopravu aneb auto v podnikání pro rok 2014

June 23rd, 2014 Comments off
Základní výše paušálu na dopravu je 5.000 Kč za měsíc a jedno auto. Lze použít max. pro 3 vozy, a to na auta zařazená i nezařazená do majetku firmy,  auta na leasing a pronajmutá, kromě vozů bezplatně vypůjčených. Maximálně lze použít pro 3 auta; při použití auta i pro soukromé účely lze krátit o 20%, tzn. na 4.000,- Kč měsíčně; krátí se jen u jednoho vozu, ostatní auta s paušálem 100%; přenechat auto k užívání lze jen zaměstnancům nebo Pokračování článku [...]

Prokura a odměna

June 19th, 2014 Comments off
Dohoda prokuristy a zastoupeného nemusí mít výhradně formu mandátní smlouvy, mandátní smlouva ale nejlépe vystihuje charakter záležitostí, které má prokurista pro podnikatele zařizovat i skutečnost, že prokura je speciální druh plné moci užívaný v obchodních vztazích. Nárok na úplatu nelze vázat jen na samotný fakt udělení prokury, nýbrž je nutno zkoumat, zda prokurista skutečně záležitosti spojené s provozem podniku zastoupeného zařizoval a v jakém rozsahu.   Odměňování Pokračování článku [...]

Zakladatelská smlouva podle nové právní úpravy

May 15th, 2014 Comments off
Podle nových zákonů platných od 1.1.2014 jsou všechny společnosti s ručením omezeným povinny přizpůsobit své zakladatelské smlouvy a zápisy v obchodním rejstříku aktuální právní úpravě. Změny musí být provedeny nejpozději do 30.6.2014. Pokud tak neučiní, rejstříkový soud je k tomu vyzve a stanoví přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti. Po marném uplynutí této lhůty může soud společnost s ručením omezeným zrušit a nařídit její likvidaci. Povinnosti Pokračování článku [...]

Srážková daň v roce 2014

March 24th, 2014 Comments off
Snad nejvýraznější novinkou, která se dotkne jak zaměstnavatelů, tak zaměstnanců, je změna ve zdanění konečnou patnácti procentní srážkovou daní. Někteří zaměstnanci ji uvítají, jiným, zejména při soubězích příjmů, přinese povinnost v podobě podání daňového přiznání. Změna se bude týkat příjmů dosažených v roce 2014. Poprvé tedy u mezd či odměn zúčtovaných za měsíc leden, vyplácených v měsíci únoru 2014. Znění § 6 odst. 4 zákona Pokračování článku [...]

Dodanění příjmů při zrušení životního pojištění

March 3rd, 2014 Comments off
V § 15 zákona o daních z příjmů se píše, že pokud poplatník uplatňoval jako nezdanitelné částky příspěvky na životní pojištění a podmínky dané tímto zákonem byly porušeny, stávají se všechny dříve poskytnuté odpočty v roce porušení příjmem zaměstnance. Příjem je třeba zdanit v souladu s § 10 zákona o daních z příjmů jako ostatní příjem. Odbytné (odkupné) – jedná se o částku, která je klientovi vyplacena při předčasném ukončení Pokračování článku [...]

Omezení výdajových paušálů – daně 2013

February 17th, 2014 Comments off
Stávající výše výdajových paušálů bude zachována. U činností spadajících do paušálů ve výši 40 procent, resp. 30 procent bude výše odpočtu prostřednictvím paušálu omezena 800 tisíci korun, resp. 600 tisíci korun (tedy maximálním možným odečtem rovným 40 procent, resp. 30 procent z mezního příjmu dva miliony korun). Všechny osoby využívající výdajové paušály pak nebudou moci využívat některé daňové úlevy, tj. jak položky odečitatelné od základu Pokračování článku [...]

Jak zjistit, zda Vám Finanční úřad něco nedluží

February 17th, 2014 Comments off
Chcete mít přehled o Vašich osobních daňových účtech bez nutnosti návštěvy finančního úřadu, bez nutnosti podávání žádostí pokaždé, když chcete nahlédnout do svého daňového účtu a navíc zdarma? Tuto možnost nabízí DAŇOVÁ INFORMAČNÍ SCHRÁNKA, kterou si můžete zřídit zdarma online. Tato služba nabízí bezplatné nahlížení do osobních účtů, kde najdete např. přehled o Vašich daňových povinnostech a platbách (např. nedoplatcích, přeplatcích). Pokračování článku [...]

Daňové zvýhodnění na poplatníka – daně 2013

February 12th, 2014 Comments off
Kolik dělá sleva v roce 2013 Za rok 2013 si daň tímto zvýhodněním snížíme o 24 840 Kč. Tato sleva se uplatní v daňovém přiznání k dani z příjmů. Zvýhodnění uplatní každý kromě důchodce Do konce roku 2012 mohl toto základní daňové zvýhodnění uplatnit každý. Pro roky 2013, 2014 a 2015 platí, že pokud jsme k 1.1. pobírali starobní důchod, nemůžeme toto daňové zvýhodnění použít a přijdeme tak skoro o 25 tisíc Kč za rok.   Zdroj Pokračování článku [...]

Daňové tiskopisy pro rok 2014

February 5th, 2014 Comments off
Potřebujete najít tiskopisy formulářů pro Finanční úřad pro rok 2014 snadno a rychle? V odkazu uvedeném ve zdroji najdete všechny daňové formuláře na jednom místě. Stačí jen vybrat druh tiskopisu, a poté formulář vytisknout nebo přímo elektonicky podat prostřednictvím EPO. Zdroj: http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu?rok=2014&tiskdruh=TDFU&dan= Pokračování článku [...]