Categories
Hlavní nabídka

Využití firemního auta pro soukromé účely

Nepeněžní příjem zaměstnance
Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo k používání pro služební i
soukromé účely, považuje se za (nepeněžní) příjem zaměstnance částka ve výši 1 % vstupní ceny
vozidla za každý (i započatý) kalendářní měsíc poskytnutí vozidla. Není zde přitom rozhodující,
zda zaměstnanec auto skutečně k soukromým účelům použije nebo nepoužije, rozhodující je, zda
takovéto auto k soukromým účelům k dispozici má.
Je více než vhodné mít v pracovní nebo jiné smlouvě či dohodě upraveno, jaké vozidlo a v jakém
období zaměstnanec k soukromým účelům využívat může.
Následující výpočet ukazuje, jak se nárok na bezúplatné používání automobilu i k soukromým
účelům zaměstnance promítne na jeho mzdě.
(SP – sociální pojištění (pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – nebereme v úvahu důchodové
spoření)
ZP – zdravotní pojištění)
Zatímco superhrubá mzda se nám zvýší o 10 100 Kč (1 % vstupní ceny ze 750 000 Kč + 25 % ze
7 500 Kč – sociální pojištění + 9 % ze 7 500 Kč – zdravotní pojištění), tak celkové mzdové náklady
zaměstnavatele se nám zvýší pouze o 2 550 Kč (25 % ze 7 500 Kč – sociální pojištění a 9 % ze
7 500 Kč – zdravotní pojištění).
Nepeněžní příjem 7 500 Kč tedy není nákladem zaměstnavatele, ani o této částce žádným
způsobem neúčtujeme. Je to opravdu jen částka, která zvyšuje „základnu“ pro výpočet daně a
pojištění.