Categories
Hlavní nabídka

Využití firemního auta pro soukromé účely

Nepeněžní příjem zaměstnance
Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo k používání pro služební i
soukromé účely, považuje se za (nepeněžní) příjem zaměstnance částka ve výši 1 % vstupní ceny
vozidla za každý (i započatý) kalendářní měsíc poskytnutí vozidla. Není zde přitom rozhodující,
zda zaměstnanec auto skutečně k soukromým účelům použije nebo nepoužije, rozhodující je, zda
takovéto auto k soukromým účelům k dispozici má.
Je více než vhodné mít v pracovní nebo jiné smlouvě či dohodě upraveno, jaké vozidlo a v jakém
období zaměstnanec k soukromým účelům využívat může.
Následující výpočet ukazuje, jak se nárok na bezúplatné používání automobilu i k soukromým
účelům zaměstnance promítne na jeho mzdě.
(SP – sociální pojištění (pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – nebereme v úvahu důchodové
spoření)
ZP – zdravotní pojištění)
Zatímco superhrubá mzda se nám zvýší o 10 100 Kč (1 % vstupní ceny ze 750 000 Kč + 25 % ze
7 500 Kč – sociální pojištění + 9 % ze 7 500 Kč – zdravotní pojištění), tak celkové mzdové náklady
zaměstnavatele se nám zvýší pouze o 2 550 Kč (25 % ze 7 500 Kč – sociální pojištění a 9 % ze
7 500 Kč – zdravotní pojištění).
Nepeněžní příjem 7 500 Kč tedy není nákladem zaměstnavatele, ani o této částce žádným
způsobem neúčtujeme. Je to opravdu jen částka, která zvyšuje „základnu“ pro výpočet daně a
pojištění.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close