Categories
ekonomické zpravodajství Hlavní nabídka

Daňové povinnosti v roce 2014 – kalendář

Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného,
dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých
zákonů. Jedná se o tyto povinnosti:
1. k daním z příjmů,
a) fyzických osob,
b) právnických osob,
c) fyzických osob ze závislé činnosti,
d) daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně,
2. k pojistnému na důchodové spoření,
3. k dani z přidané hodnoty,
4. ke spotřebním daním,
a) z minerálních olejů,
b) z lihu,
c) z piva,
d) z vína a meziproduktů,
e) z tabákových výrobků,
5. k dani silniční,
6. k dani z nemovitých věcí,
7. k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí,
8. k dani z nabytí nemovitých věcí,
9. k energetickým daním,
a) ze zemního plynu a některých dalších plynů,
b) z pevných paliv,
c) z elektřiny,
10. k pokutě z biopaliv,
11. k odvodům z loterií a jiných podobných her.

Viz ZDROJ.

Zdroj: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/dt-databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu/MF-7-17.pdf